Wycieczkowo EU w Śląskiej Izbie Turystyki.

To zaszczyt być członkiem Śląskiej Izbie Turystyki współpracować i uczyć się od profesjonalistów.